close
تبلیغات در اینترنت

قالب وبلاگ

شيعري مندالان
سلاو خوشه ويستي ميوان به خير هاتي سه ر چاوان/ ئه م مالپه ره تايبه ته بو ئه دبوو هونه ري مندالان به زماني كوردي هيوادارم به پيشنياروو بوچووني جوانتات رينماي ئه م بابه تانه و ئه م خزمه ته بن به سوپاس

شيعري مندالان


هاوريكانم
په وه ندي به سوود

           دلوپه

 

            له به ر ده لا قه ي مالو

            چوو بوومه نيو خه يا لو

            بيرم له باران ئه كرد

           چون ده باري ورد ورد

           هه زاران دلو په ي ئاو

           ئه بن به تاف ولا فاو

          ري ده كه ون به گريان

           هه تا ده گه ن به زريان

          كاتي كه بوون به لا فاو

          ئه وكاته دثنه به رچاو         

         تا وه ك دلو په وا بي

          تا له زريا ن جيا بي

       قه ت نا گه ي به مه به ستت

          نا گا به هيچ كوي ده ستت

 


چاو پيكه و تن (126)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 0 ده نگ له لايه ن 0 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 0

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ شنبه 22 مهر 1391 ] [ 4:28بعد از ظهر ] [ عباسي ]

 

بو سالي نوي

دوايي هات كاتي پشوو ي هاوينان

كاتي به تالي و گه ريانووسه يران

واهاتوديسان پاييزوو باران

درگاي مه درسه كراوه بومان

ئه بي تيكوشين له م ساله تازه

دلمان پرهيواوسوزوو ئاوازه

كتيوي تازه و ماموساي به ريز

با ده س پي بكه ين به هيواو به هيز

قه دري سه واد و زانين بزانين

با تيبكؤشين هه تا ده توانين

هه ر كه  نه خويني  كويره داماوه

سه خله ته ‍ژيني هه تاكوو ماوه

قه ت له ده س نه ده ن كاتيكي  ژيان

تا له داهاتوو نه بن سه رگه ردان

                                                   1379


       چاو پيكه و تن (133)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 0 ده نگ له لايه ن 0 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 0

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ پنجشنبه 20 مهر 1391 ] [ 1:34بعد از ظهر ] [ عباسي ]

هر آنچه هست

درختان راست می گویند

گیاهان راست می گویند

گل و پروانه و بلبل

به انسان راست می گویند

 

هر آنچه هست می بخشند

هر آنچه نیست حتما نیست

طبیعت راست می گوید

کلک در کارش اصلا نیست

 

اگر اوقات ما تلخ است

اگر دل های ما تنهاست

اگر حرف دروغی هست

فقط در بین آدم هاست

یحیی علوی فرد


چاو پيكه و تن (94)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 0 ده نگ له لايه ن 0 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 0

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ جمعه 14 مهر 1391 ] [ 4:9بعد از ظهر ] [ عباسي ]

زنگ خوراکی

زنگ خوراکی زده شد      توی کلاس همهمه شد

یکی نشست بر جای من     یکی لگد کرد پای من

یکی گرفتار غمه     که این خوراکی چه کمه

آخ چه کمه واخ چه کمه

هر کی به فکرشکمه

شکما قلمبه شد و سلمبه شد

چه بد آخ چه بد         هر کی به فکر شکمه

 


 

 

مسواک

 

 

شبا که میشه وقت خواب

دندوناتو مسواک بزن

با حوله تمیز خود

دست و رویت رو پاک بکن

صبح که میشه با شادی

بلند شو از رختخواب

یه کمی لی لی بکن

برو سر شیر آب

دست و رویت را بشور

دوباره مسواک بزن

دندوناتو سفید کن

مانند دندون من

دندونای من همه

مانند مرواریده

سفیده و سفیده

تمیزه و تمیزه

بچه های خوب یادتون نره

مسواک بزنید

هر شب

 

 

 

 دخترک لپ گلی

دخترک لپ گلی             بیا بکن بلبلی

بس که نمک می ریزی             پیش همه عزیزی

خیلی قشنگ و پاکی       بدون گرد و خاکی

سرت رو شونه کردی      بافتی و دونه کردی

خیلی قشنگ می خندی     بخند بخند که قندی

با ادبی تو دختر          از همه کس تو بهتر

 

 
چاو پيكه و تن (156)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 0 ده نگ له لايه ن 0 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 0

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ پنجشنبه 13 مهر 1391 ] [ 11:18قبل از ظهر ] [ عباسي ]

 درختي  شاد بودم

در يك جنگل زيبا

قدم بلند و رعنا

سرم در آسمانها

به زير سايه سارم

هزار رهگذر بود

در دل برگهايم

هزار بارو بر بود

يك روز دا د برخاست

جنگل به لرزه افتاد

ازوضع هم قطاران

كلاغ اين خبر داد:

تبر آمد به جنگل

بريد ه شاخه ها را

به ساقه ها رسيده

بي رحم و بي مدارا

گفتند دست هايش

از شاخه ي دل ماست

گرآن دسته نباشد

او ناتوان و تنهاست

تنم به لرزه افتاد

پر از نفرين گشتم

به دست شاخه ي خود

نقش زمين گشتم 

درختان همه گفتند

عجب اين دسته از ماست

اري چه راست گفتند

كه : (از ماست كه بر ماست )
چاو پيكه و تن (118)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 0 ده نگ له لايه ن 0 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 0

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ پنجشنبه 13 مهر 1391 ] [ 10:53قبل از ظهر ] [ عباسي ]

ذابث و فاتث قارثنث

يؤجه يوي بثزارثنث.....

ذابث شانه ؤ شانش بث

فاتث پا هؤر شانش بث

ذابث نه لث به ره ره

فاتث بانؤ كه وته ره

گه رم بي ئا ماو لوواي

گه مه و گؤصمه زوخوواي

ده س نه گه رده ن ماچوو مووچ                     

هه وصث وه بي سودو پووچ

شه وث تا ذؤ بث ده ليل

پثقوو هؤذوو قاوؤ قيل

ژيواث بث به رنامه

ئاوردش ئي ئه نجامه

ئيسه هه روث قارثني

يؤجه يوي بثزارثنث....!چاو پيكه و تن (170)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 0 ده نگ له لايه ن 0 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 0

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ یکشنبه 09 مهر 1391 ] [ 11:1بعد از ظهر ] [ عباسي ]

           چؤله که جيکه جيکه

 

 

چؤله که جيکه جيکه                  بجريكثنه به جيکه

بؤ  وه ستاوی نا فذی                 ذثگه ت سه خته نای بذی. ؟

تؤ مه لی هه صفذينی                  ده نگ خؤش و دص ذفثني

ده مث بخوثنه ئاواز                   له نثو نشثوو هه وراز

له سه ر چص دامه نيشه              هه ص فذه تؤ هه ميشه

من منداصی ئاواييم                    خه ريکی کارو شاييم

من منداصی نثو شارم                 خه ريکی هه وصو کارم

منداصثکی زؤر ژيرم                  خاوه ن بذيارو بيرم

کاتث سه رده ، زستانه              بؤت دثنم من شادانه

با برسی نه بی هثگجار              تا ديسان بثتؤ به هار

 تؤبخوثنی بؤم ئاواز                 له باتی سه متووروساز

                                 1375 گوصانچاو پيكه و تن (96)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 0 ده نگ له لايه ن 0 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 0

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ یکشنبه 09 مهر 1391 ] [ 2:28بعد از ظهر ] [ عباسي ]

 سؤنه

هه ی سؤنه سؤنه سؤنه

 حاصوو وه زعی تؤچؤنه ...؟

 خؤزگه م به تؤسؤنه گيان

 وای له به رماصی خؤتان

 به رماصه که تان پانه

 دايم پذئاوو دانه

ماصی من دووره ده سته

ته نگوو تاريکوو په سته

ئه صثن ماصی من نيه

تؤبصث ماصی کثيه

ناوثرم قه ت بجوصم

ئاماژه ی تثخوو تووصم

نه ئاووم هه س نه به ر ماص

که و توو مه ته نثو خه ياص.....چاو پيكه و تن (54)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 0 ده نگ له لايه ن 0 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 0

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ یکشنبه 09 مهر 1391 ] [ 2:26بعد از ظهر ] [ عباسي ]
پاييزانه ها ي من

ترنم زير پاي باد خشكيد

كلاه سرخ گل افتاد خشكيد

عروس شاخه با لحني دل انگيز

به غم بنشسته بي فرياد خشكيد

 

اواز دل انگيز بهار است پاييز

در چشم همه چه شرمسار است پاييز

اين برگ كه از شاخه فرو ميريزد

فرياد ميزند كه بهار است پاييز

 

اواز دل انگيز بهار است . پاييز

از برگ تهي يك شاخسار است پاييز

اين بر گ كه از شاخه فرو ميريزد

گويد به جهان بس بيشمار است پاييز

 چاو پيكه و تن (58)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 5 ده نگ له لايه ن 5 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 5

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ پنجشنبه 06 مهر 1391 ] [ 1:33بعد از ظهر ] [ عباسي ]

روستايي

ما روستايي هستيم

 باغ انار داريم

يك دشت پر زگلها

يك آبشار  داريم

يك آسمان ستاره

هر شب مهمان داريم

ماه قشنگ و روشن

درآسمان داريم

در پاي هر درختي

يك جويبار داريم

درلابه لاي برگا ش

ميوه بسيار داريم

يك دسته كبوتر هم

پرواز كرده داريم

ما خيلي غنچه هاي

لب باز كرده داريم

درروستاي ما هم

گلها بهانه دارند

مرغان آسماني

صد آشيانه دارند

اگر چه خانه هامان

حصيرو خاك و خشت است

اما چون با صفاييم

اينجا مثل بهشت است

                                   عباسي /23/6/91چاو پيكه و تن (101)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 5 ده نگ له لايه ن 5 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 5

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ یکشنبه 02 مهر 1391 ] [ 10:11قبل از ظهر ] [ عباسي ]

 

 

 

بؤساصي نوث

 

 

دوايي هات كاتي پشوو ي هاوينان

كاتي به تاصي و گه ‍‍ذيانووسه يران

واهاتؤديسان پاييزوو باران

درگاي مه درسه كراوؤبؤمان

ئه بث تث كؤشين له م ساصه تازه

دصمان پذهيواوسؤزوو ئاوازه

كتثوي تازه و مامؤساي به ذثز

با ده س پث بكه ين به هيواو به هثز

قه دري سه واد و زانين بزانين

با تثبكؤشين هه تا ده توانين

هه ر كه  نه خوثنث كويره داماوه

سه خصه ته ‍ژيني هه تاكوو ماوه

قه ت له ده س نه ده ن كاتثكي ژيان

تا له داهاتوو نه بن سه رگه ردان

        

عه باسي                                           

 

 

 به بو نه ي ده س پيكردني سالي نويي قوتابخانه كانچاو پيكه و تن (72)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 5 ده نگ له لايه ن 5 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 5

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ یکشنبه 02 مهر 1391 ] [ 0:42قبل از ظهر ] [ عباسي ]

گنجشك  و ريزه نان

گنجشك خوش صدا يي

آمده بر لب بام

نشسته روبه رويم

رسيده موقع شام

براي او مي برم

كمي ريزه هاي نان

پرميزند به سويش

خوشحال و شاد و خندان

هردانه بر ميدارد

سرش را خم مي كند

اينگونه او تشكر

از كار من مي كند

من هم هميشه از تو

خداي مهربانم

شكر گذار هستم

با جان و با زبانم

گنجشك كوچك ازمن

براي ريزه ناني ...!  

من چه كنم برايت

دادي به من جهاني  

                                     عباسي / شهريور 91

 چاو پيكه و تن (48)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 5 ده نگ له لايه ن 5 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 5

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ یکشنبه 02 مهر 1391 ] [ 0:11قبل از ظهر ] [ عباسي ]

 

                   وه روه سه رده چه رمه کث

 

وه روه سه رده چه رمه کث                         گجيه چه ر مه نه رمه کث

ئامثنی سه رووبانی                                  که س مه به رؤت مثمانی

که س نمث به رؤت يانه                             وزاته ره کؤصانه

چياو چيمه ن چه رمه و مات                      ديسان وه هار مثنه ذات

ذؤجيار ئا ما په نجه ره                             ئا نا دصت که وته ره

ئانه تؤ جه کث ته رسی                            چه مثت پذثنث هه صسی

ذؤجيار مث سه ره ت بذؤ                          لثف و دؤشه که ت دذؤ

گؤراصث سه رت وه را                                 گجيه چه رمه که يت به را

گه رما که رؤت به ئاوی                            به ئاره زوويت مه ياوی

شنگثت شانؤ ذؤجيار                               جه ته ختی گنيره وار

باهه ر يه خ به ندانت بؤ                          که شو کؤ زيندانت بؤ

وه هار ئينا جه ذاوه                                کوصکثت ديسان شنياوه

سووره گوصث وه هاری                             به را تؤ په ی کؤساری

وه روه سه رده بث گيانث                          خوا حا فيز تا زمسانث ...!

 

 نكته : براي خواندن اين شعر   فونت كردي ئاسو يا ديلان نياز است

 

                                                                                                                                به فرانباری 1370چاو پيكه و تن (62)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 5 ده نگ له لايه ن 5 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 5

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ شنبه 01 مهر 1391 ] [ 8:55بعد از ظهر ] [ عباسي ]

 

ماهي كوچك من

ماهي كوچك  من

دلش شكسته امشب

درون تنگ كوچك

باغم  نشسته امشب

دلش براي دريا

گرفته او هميشه

چرا اين عيد نوروز

ديگرتموم  نميشه

ميبريمش دوباره

من و حميد و پريا

براي شادي او

ميسپاريمش به دريا

                               18/6/91چاو پيكه و تن (38)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 4 ده نگ له لايه ن 4 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 4

پله : شيعري مندالان,
پيلكاوو : روستايي".",
په يوه ندي دانراو
[ جمعه 31 شهريور 1391 ] [ 11:48بعد از ظهر ] [ عباسي ]

             ماموستا

تو فيري وانه و زانينت كردم

له روخانه ي ژين تو بووي به پردم

تو بووي به چراي شه وو ي نه زانيم

وه ك مومي سوتاي بو زينده گانيم

تو ده ستت گرتم له ريگاي ژيان

قع ت ماندوو نه بووي له وته و به يان

ده رسي  دروستي و ژيانت پي دام

وه ته ن په رستي و ئيمانت پيدام

نووسين و خويندن تو فيرت كردم

بو ته نگي پيان ده ليرت كردم

ريزت لي ده گرم هه تاكوو ماوم

ده رسي شيرنت واله به رچاووم

تا ماوم ئه ليم به دلي پر هيز

سوپاس له تو بي ماموستاي به ريزچاو پيكه و تن (80)

ده نگ : ئاكامي ده نگه كان : 4 ده نگ له لايه ن 4 نه فه ر سه ر جه مي ده نگه كان : 4

پله : شيعري مندالان,
په يوه ندي دانراو
[ جمعه 31 شهريور 1391 ] [ 2:53بعد از ظهر ] [ عباسي ]

ورود
وتاره كان
شيعري مندالان

وينه ي مندالان

زياني مندالان

هونه ر مه ندان

وينه ي كوردستان

چاو گيري مالپه ر
ئه مرو : 32چاو پيكه و تن
دويني : 0 چاو پيكه و تن
ئه م هه فته : 32 چاو پيكه و تن
ئه م مانگه : 155 چاو پيكه و تن
چاو پيكه و تني سال : 155 چاو پيكه و تن
هه موو چاو پيكه و تنه كان : 11,891چاو پيكه و تن
هه موو كار به ران : 2 عدد
هه موو وتاره كان : 30 عدد
هه موو بو چونه كان : 19 عدد
ئه مرو : سه شنبه 02 بهمن 1397